erkansaka.net
Bilgi Eğitim'den: Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme-Yakın Tarihimiz Üzerine Okumalar - Erkan's Field Diary
Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme-Yakın Tarihimiz Üzerine Okumalar by Bilgi Eğitim Son yıllarda medyada bölük pörçük