erkansaka.net
Deniz Ergürel (@denizergurel): Gazetelerin sonu mu? Yoksa yeni bir başlangıç mı? - Erkan's Field Diary
GAZETELERIN SONU MU? YOKSA YENI BIR BAŞLANGIÇ MI? Acaba artan internet kullanımı nedeniyle gazetelerin sonu