erkansaka.net
Cengiz Aktar: Süryanilik halleri - Erkan's Field Diary
Süryanilik halleri via Anadolu ve Trakya?nın gayrimüslim toplulukları homojen ulus inşası çalışmalarından yüzyıldır nasibini alır.