erkansaka.net
Deniz Ergürel (@denizergurel): İLLÜSTRATÖR ANITA KUNZ?DAN NOTLAR - Erkan's Field Diary
Bu yıl ki ARTI1T?nin ilgi çekici konuklarından bir tanesi de dünyanın önde gelen grafik illüstratörlerinden Anita Kunz?du.