erkansaka.net
Yeni Anayasa gündemi: haberler/yorumlar/etkinlikler/yazım süreci - Erkan's Field Diary
Haberler/ yorumlar Yeni sistem arayışı ve başkanlık tartışmaları Sabah Bundan yaklaşık iki hafta önce, Meclis