erkansaka.net
Bir kolektif hikaye yazma sitesi: Fikaye - Erkan's Field Diary
Gökhan Güneri bir bilgilendirme mesajı göndermiş, teşekkür eder, projelerinin başarıya ulaşmasını dilerim! Londra?da Türk girişimciler