erkansaka.net
7 Mayıs'ta Bilgi'de "e-yaramazlığa övgü" Paneli! #eyaramaz - Erkan's Field Diary
Facebook event sayfası burada admin Lecturer @ Istanbul Bilgi U; Blogger; Metalhead; BJK Fan See