erkansaka.net
Ayşe Özer: Taşralının Kemalettin Tuğcu sorunsalı - Erkan's Field Diary
Taşralının Kemalettin Tuğcu sorunsalı Merkez teşkilatı Ankara?da olan devlet daireleri için merkez binasının yanındaki müdürlük