erkansaka.net
böyle bir sertifika programı var: AŞKIN TARİHİ - Erkan's Field Diary
daha fazla bilgi burada: www.facebook.com/ibu.bilgi.egitim www.twitter.com/IBUbilgiEgitim www.ibu-bilgiegitim.blogspot.com admin Lecturer @ Istanbul Bilgi U;