erkansaka.net
BTK'nın Filtre Uygulamasına Karşı Akademik Farkındalık ve Tüm Ünv. Rektörlüklerine Çağrı - Erkan's Field Diary
Üniversite Rektörlüklerine, 26 Aralık 2011 tarihinde bazı basın yayın organlarında 22 Kasım 2011’de uygulamaya giren,