erkansaka.net
Emre Sevimbige: Eğitilebildik mi? - Erkan's Field Diary
EMRE SEVİMBİGE emre_bige@yahoo.com Eğitilebildik mi? Yeri gelince milliyetçi, ülkesini seven, savunan insanlarız.