erkansaka.net
Beste Önkol: AH ŞU RAKININ GAMZESİ! - Erkan's Field Diary
AH ŞU RAKININ GAMZESİ! BESTE ONKOL – Beste Önkol’un blogu burada. Rakı kelimesini karşılayan kaç kelime