erkansaka.net
Bir Amy yazısı da Elif Sudagezer'den: Su testisi filozofluğuna hayır! - Erkan's Field Diary
Su testisi filozofluğuna hayır! Hepimiz testiyiz, hepimizin yolu su yolu Son dönemde bir başkasının