erkansaka.net
Erkan da konuşacak: ?7. GALATASARAY ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI VE ILETISIM GÜNLERI: TEKIL07? - Erkan's Field Diary
kayıt için resmi sayfa burada Yayıncılıkta Yeni bir Dönem: E-Kitap Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim