erkansaka.net
4 Mart'ta bir forum: Tunus, Mısır, Libya ve ötesi: Bölgede Yeni Düzen Sancıları - Erkan's Field Diary
Forum?a davet, Tunus?ta Abidin Bin Ali?nin ülkeyi terk etmek zorunda kalması ile sonuçlanan halk hareketleri