erkansaka.net
Bir partiden geriye kalan güzellikler #efdparty - Erkan's Field Diary
Bu parti hiçbir işe yaramadıysa bile Ümit Bektaş ile olan dostluğumu pekiştirdi. Sedef Olgaç da