erkansaka.net
Yarın: SÖZLÜ TARİH KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ - Erkan's Field Diary
SÖZLÜ TARİH KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ Sözlü Tarih Kültür Sanat Araştımaları Derneği’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi