erkansaka.net
[milli istirahat] Etobur Zebra?nın Kılavuzu - Erkan's Field Diary
ÖzgüR UysaL 1. Eşine az rastlanır olacaksın 2. Farklı olmak için renkli olmak gerekmez, basit