erkansaka.net
STK'lar üzerine bir deneme (Tuğçe Açıkeller) - Erkan's Field Diary
Bu kısa yazıda günümüz sosyal yaşamında önemi giderek artan çoğulculuk düşüncesi ile bu düşünce biçiminin