erikeskedal.com
En kjærlighetserklæring til sosiale medienerdene!
At sosiale medier handler om å LYTTE, LÆRE og DELE var det første jeg bet meg merke i da jeg for første gang hørte Henriette Hedløv. Lite visste jeg da at disse ordene og det temaet hun skulle snak…