erikeskedal.com
Er det vanskeligere med digital markedsføring for B2B-virksomheter?
Undersøkelser viser at 70% av kjøp innen B2B starter med et søk på internett. Mennesker liker hvor lett det er å finne informasjon via internett, og bruker dette hele tiden. Også i større kj…