erikeskedal.com
Vi måler og måler, men vi forstår fortsatt ikke hva SoMe virkelig betyr for bedriften
Mer kommersialisering & mindre idealisme – for bedre innovasjon og resultat, skriver Hans-Petter Nygård Hansen i sitt glimrende innlegg om at vi må kommersialisere de sosiale mediene mer. ROI e…