erikeskedal.com
Window shopping forandres
I disse dager hvor det spekuleres, diskuteres og synses om trender for neste år, er det blant de aller fleste et fokus rundt mobilens viktighet og den mobilen hverdagen fremvekst som står mye i fok…