erikeskedal.com
22 juli – Ikke glemt
Jeg har valgt å ikke dele mine tanker rundt 22. juli her. Selv om jeg satt på nett i 36 timer konstant etter dette skjedde og opplevde mye rart i sosiale medier har jeg valgt å ikke dele alt det je…