erikeskedal.com
Flexus lotto!
Som Osloborger var jeg tidlig ute med Flexus kortet. Da jeg tok buss eller trikk hver dag valgte jeg å prøve Flexuskortet med en gang det kom. Hva kunne vel være enklere enn et elektronisk kort? Så…