erikeskedal.com
En ildsjels bekjennelser!
Dette innlegget er min historie som ildsjel, på oppfordring av Jørgen Helland etter hans innlegg «Ildsjelen blomstrer» på Kjøkkenfesten. I sitt innlegg tar han fram og hyller ildsjelen …