erikeskedal.com
19 Best practise i Sosiale Medier – vist gjennom infografikk og video
Infografikk er nyttig verktøy for vise hva man mener. Her er en video som tar for seg 19 viktige tanker man må gjøre seg når man skal ta steget inn i sosiale medier.