erikeskedal.com
Kundeservice i sosiale medier
Ønsker du å snakke med kundene dine i sosiale medier kan det være nødvendig å tilby kundeservice via denne kanalen. Hovedsaklig så er det markedsføring og salgsdrivende aktiviteter som preger sosia…