erikeskedal.com
Snu de sosiale mediene den andre veien
Mange ledere står i dag i et sosialt dilemma. De ønsker å bruke sosiale medier får å starte dialog med sine kunder og få tilbakemeldinger fra sine ansatte, fordi de vet at dette er viktige bidrag t…