erikeskedal.com
Twitter som reklamekanal – kan det noen gang bli spam?
Twitter er som de fleste vet en form for mikorbloggig på under 140 tegn. Man søker selv opp personer man ønsker å følge og man får da se alt det disse personene mikroblogger om, på godt og vondt. …