erik.schuetten.ax
Enligt min mening...
Jag som svenskspråkig kräver rätten att vara en fullvärdig medborgare i mitt eget land!