ericsonwolke.com
Föredrag
Vill du boka ett föredrag? Jag håller ofta föredrag och föreläsningar, i såväl vetenskapliga som mera populära sammanhang, vid sidan av mina föreläsningar som universitetsprofessor. Det är bland de…