ericsonwolke.com
Mina två förra böcker
2012 utkom min bok Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder, genom Släktforskarförbundet! 2012 utkom jag även med boken Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordi…