erblinvukaj.blog
Rrëqebulli specia legjendare e pyjeve të Ballkanit
Në Shqipëri jetojnë sot mbi 55 mijë kafshë të egra, por nga ky numër rezulton i inventarizuar vetëm 1 rrëqebull. Klasifikuar në rrezik për zhdukje, rrëqebulli përbën sot vetëm 0.002 përqind të të …