erblinvukaj.blog
Premisat “mediatike” mbi të cilat zgjidhen “përfaqësuesit e popullit”
Qytetarët shqiptarë – ashtu sikurse qytetarët e vendeve të tjera demokratike – i zgjedhin përfaqësuesit e tyre në saj të një opinioni apo qëndrimi të tyrin politik dhe në saj të një ideje mbi përmb…