erato.ink
Hvorfor rime?
Hvorfor er Erato så opptatt av rim og rytme? Er ikke det banalt og gammeldags?