erato.ink
Promethevs’ siste sang
Til mørke dømmes den som bringer lys Til glemte klipper ildens bærer bringes lenket, motets giver på deg tærer Din bøddel er det selskap som deg bys