erato.ink
Det poetiske sprang, å skrive utenfor sine rammer
Etter frosten er min versjon av en ghazal, en arabisk diktform. Dikt på denne formen finnes fra ca 700 e.v.t., mens de formelle reglene for en lyrisk ghazal ble antagelig nedtegnet på 1500-tallet. …