envco.ir
صدور گواهینامه بین المللی دانشگاه UCSYD دانمارک برای مقالات پذیرش شده - هفتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
مطابق توافق حاصله بین دبیرخانه هفتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو و دانشگاه UCSYD دانمارک، مقالات پذیرش شده در این همایش مورد تأیید تیم کیفی این دانشگاه بوده و امکان صدور سرتیفیکیت برای این مقالات وجود خواهد داشت. بدین منظور پس از داوری مقاله می توانید با واریز هزینهادامه مطلب