entretrading.wordpress.com
Allmän Pimpeldag på LÖVÅSTJÄRN 16/12 – 17…kl.09,oo
Så har vi då kommit fram till beslutet att anordna en allmän pimpeldag på Lövåstjärn för er sportfiskare. Dagen blir 16/12-17… Vi startar fisket kl. 09,oo & avslutar fisket kl. 13,oo&#823…