ensvenskblogg.wordpress.com
Vad innebär egentligen detta FN-avtal om migration som Sverige ämnar skriva under 10 december?
När det gäller resolutioner i Generalförsamlingen verkar det oftast vara en ren regeringsfråga, eller rent av en fråga för ansvarigt departement. Riksdagen röstar inte om FN-resolutioner, det är…