enricokosmus.com
Der natürliche Klang der Dharmata
ཨ༔ འཁྱོར་འདས་ཐམས་ཅད་གཞི་རྩ་བྲལ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ སྟོང་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཡུམ་ཆེན་མོ༔ A – KHOR DE THAM CHE ZHI TSA DRAL / DOR JE TSÜN MO NAM KHA’ CHE / TONG CHEN NAM KHA’ YUM CHEN MO / A – Alles i…