enkeljul.com
BodyShop Ultimate Calendar – Lucka 9
I lucka nummer nio finner vi nattkrämen av samma sort som i lucka 7. Så nu har vi gått vidare från fokus på händer till ansikte. Spännande.