enkeljul.com
Novemberutmaningen del 19-21
Vill ni vara med i Novemberutmaningen så finns den på Bittes Jul. Del 19 Vad vore julen utan Kalle Anka? Åh, det vore så trist! De gånger som det blivit lite fel i planeringen och vi sitter och äte…