enkeljul.com
En förklaring är på sin plats
Utan att gå in på för mycket detaljer kan jag väl säga att förra julen… Inte riktigt blev som jag hade önskat, om man ska vara diplomatisk. En hel del hände, både på jobbet och privat, och nä…