enerlinc.com.tr
2G Agenitor 75 kW - 440 kW CHP Ünitesi | Enerlinc Kojenerasyon
Doğalgaz ve biyogazla çalışmak için yenilikçi 2G agenitor CHP serisi, 220 kW – 450 kW elektrik.