endocrine-md.net
WEIGHT MANAGEMENT
Upang malaman kung tama ang iyong timbang para sa iyong height, o Body Mass Index (BMI): Body Weight (kg) / Height (m2) Halimbawa, ako ay 5’ feet at 4 inches = 1.62 meters (5 foot 4′ = 64 inc…