emrezorlu.com
Big Data
Yıllar boyunca artan verinin Relational DB’lerde artık saklanamaz boyuta erişmesinden ötürü -ki bunlar sosyal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vs gib…