empat.id
Tentang Iman
Iman adalah cahayaadalah cahaya menyinari hatiDo’a adalah hujanadalah hujan membesarkan hatiTakwa menjadi karangmenjadi karang tak tergoyahkanDan Dakwah adalahadalah pelaksanaan kata-kataadalah pel…