eminenz.wordpress.com
Wann de Musik vuabei is
Wann de Musik vuabei is Gibts nimma vü zum Sogn Do steht ma ganz allaa do Und fangt se an zum Frogn: Hob i kriagt wos i woin hob Oda hob i kriagt wos i vadien Wü i des wos i kriagt hob Oda wü i gan…